Bu Araçlar Neden Gerekiyor?

İletişim araçlarını yaygın kullanan İnternet neslinin öğrenme davranışları geleneksel eğitimden farklı. Internet nesli bilgiye hızla ve paylaşımlı ortamda erişiyor. Bu yeni öğrenme modelinin sektörel aktörler tarafından eğitime taşınması kaçınılmaz. Mesleki veya yetişkin eğitimindeki eğitmenler, okul müdürleri yüksek öğrenim kurumları yöneticileri , mesleki eğitim kurumlarının öğrencileri, üniversite öğrencileri, politika yapıcılar internet çağının yeni araçlarını ne kadar tanıyorsunuz ?.  5 ülkeden 11 ortaklı konsorsiyum tarafından geliştirilen ve AB proje çıktısı olan eğitim,  Ofis fr tarafından teknik ve içerik olarak güncellenmiştir. Katılımcılar eğitim boyunca web 2 araçlarıyla tanışıp,geliştirdikleri ve derledikleri e öğrenme materyellerini  kullanırlar. Eğitim yaklaşımı paylaşımlı öğrenme paradgimasına dayanmaktadır.