Hotel ve Restoran Çalışanlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim

Görme, işitme, zihinsel ve fiziksel engellilerin konaklama tesisleri ve restoranlarda doğru hizmeti alabilmesine yöneliktir. Acad AB proje çıktısı içeriği  teknoloji ve dil ve kültürel güncellemeyle yeniden hazırlanmıştır.