İçeriklerinizi Verebilirsiniz

Eğitim içeriklerini öğrenme materyeline dönüştürme sürecinde içeriklerinizin fikri mülkiyet  haklarını korumaktasınız. Bu materyellerin onayınız olmadan kullanılması söz konusu  değildir. Öğrenme materyeline dönüştürülen fikri mülkiyet hakları tanımlı içeriklerin de kullanımı da aynı şekilde karşılıklı onay konusudur.