Kurumsal Eğitim Materyeli Hazırlık Döngüsü

Yenilikçi Eğitim çözümleri tüm dünyada,  eğitimin çeşitli basamaklarında olduğu kadar diğer alanlarda da hızla yerini alıyor.  Kaynaklar, bilgi, eğitmenler ve yeterlilikler bir anda baştan başa tüm dünyayı dolaşıyor.  Geçerli, tanınır bilgilere erişmek gündemi ve kaygısı ister kamuda ister özel sektörde veya eğitim dünyasında profesyonel düşünenlerin birinci önceliği.  Ya Siz ?  Kurumsal insan kaynaklarını veya bireysel yeterliliklerinizi güncelledinizmi ?

Kurumsal alandaki eğitim ihtiyacınızı  işyeri ortamında akıllı tahta veya projeksiyon ile veya web'den karşılayabilirsiniz. Kayıt, kaynak doküman ve sertifikasyonları teknolojik destekli yönetebilirsiniz.  Öğrenme yönetim sistemine entegre kullanabilirsiniz.

HANGİ YÖNTEM ?

Kamu, özel sekktör ve eğitimin tüm basamakların, yeterliliklerin ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi yönünde sektör ayırdetmeksizin planlama,geliştirme ve uygulama mümkündür.